ZAWODNICY

XI Stardance Festival

Stardance Festival, międzynarodowy turniej taneczny w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, to jedna z największych cyklicznych imprez taneczno-kulturalnych w Europie. Coroczny cykl turniejów, z uczestnictwem kilkuset par tanecznych, renomowanym gronem sędziowskim, liczną, żywiołowo reagującą publicznością. 

Rozgrywany na dużym, przestronnym parkiecie, w nowoczesnym obiekcie sportowo-widowiskowym, posiadającym komfortowe zaplecze socjalne. 

Stardance Festival to oprócz zmagań sportowych, również miejsce spotkań i pokazów mistrzowskich, największych gwiazd tańca towarzyskiego, punkt obowiązkowy na liście każdego tancerza w Polsce.  

Rejestracja zawodników trwa do 4 kwietnia 2022!

Które klasy taneczne i grupy wiekowe mogą wziąć udział?

 

Tabela klas i kategorii dostępna jest w regulaminie turnieju.

Kto może wziąć udział w turnieju?

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy z kraju i z zagranicy, dzięki bardzo szerokiej liści kategorii, uprawiający sportowy taniec towarzyski rekreacyjnie i profesjonalnie, solo lub w parach. Turniej ma charakter indywidualny, PREMIUM, open, ogólnopolski i międzynarodowy.

Blok I – dwa parkiety 

Kategoria

Klasa

Styl/ Kombinacja

Tańce

Do 9 lat

Rekreacyjna „brąz”

Kombinacja

WA, C, POL

Do 11 lat

Rekreacyjna „brąz”

Kombinacja

WA, Q, C, J

Do 11 lat Solo

H

Kombinacja

WA, Q, CCC, JV

Do 11 lat Solo

G

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

Do 11 lat Solo

F

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

12-15 lat Solo

H

Kombinacja

WA, Q, CCC, JV

12-15 lat Solo

G

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

12-15 lat Solo

F

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

12-15 lat Solo

E

Kombinacja

WA, T, WW, Q, CCC, S, R, JV

10-11 lat

H

Kombinacja

WA, Q, CCC, JV

10-11 lat

G

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

10-11 lat

F

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

12-13 lat

H

Kombinacja

WA, Q, CCC, JV

12-13 lat

G

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

12-13 lat

F

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

Blok II – dwa parkiety 

Kategoria

Klasa

Styl/Kombinacja

Taniec

Do 11 lat Solo

Open

Kombinacja

WA,T,WW,Q,CCC,S,R,JV

 12-15 lat Solo

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q
LA: CCC,S,R,PD,JV

Powyżej 15 lat Solo

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

Do 9 lat

H

Kombinacja

WA, Q, CCC, POL

Do 9 lat

G

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

 12-13 lat

E

Kombinacja

WA, T, WW, Q, CCC, S, R, JV

12-13 lat

D

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

14-15 lat

E

Kombinacja

WA, T, WW, Q, CCC, S, R, JV

Powyżej 15 lat

F

ST/LA

ST: WA,WW,Q
LA: CCC,S,JV

Powyżej 15 lat

B

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

Powyżej 15 lat

A

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

Blok III – dwa parkiety 

 Kategoria

Klasa

Styl /Kombinacja

Taniec

8-9 lat

Open

Kombinacja

WA, WW, Q, CCC, S, JV

10-11 lat

Open

Kombinacja

WA, T, WW, Q, CCC, S, R, JV

16-20 lat

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F
LA: CCC, S, R, PD,JV

14-15 lat

D

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD,JV

14-15 lat

C

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD,JV

Powyżej 15 lat

E

ST/LA

ST: WA,T,WW,Q
LA: CCC, S, R,JV

Powyżej 15 lat

D

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD,JV

Powyżej 15 lat

C

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD,JV

Powyżej 15 lat

Rising Stars Stardance

LA

LA: CCC, S, R, PD,JV

Powyżej 15 lat

Rising Stars Stardance

ST

ST: WA,T,WW,F,Q

Blok IV – Gala Wieczorna

Kategoria

Klasa

Styl

Taniec

12-13 lat

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

14-15 lat

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q LA: CCC, S, R, PD, JV

16-18 lat

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q

LA: CCC, S, R, PD, JV

Powyżej 19 lat

Open

ST/LA

ST: WA,T,WW,F,Q

LA: CCC, S, R, PD, JV

Senior 3

Open

ST

ST: WA,T,WW,F,Q

 

W kategoriach rekreacyjnych turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami zasad współzawodnictwa w grupach rekreacyjnych klas „Brąz”, „Srebro”, “Złoto” okręgu dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

W klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B, A turniej rozegrany będzie w systemie PREMIUM  stosownie do kategorii wiekowej. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji, w najwyższej klasie, danej kategorii wiekowej. 

Jak wziąć udział w turnieju?

Rejestracja przed zawodami 

Rejestracji zawodnika można dokonać on-line, a panelu rejestracyjnym prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Taneczne .

Terminy

Rejestracja zawodników na turniej, rozpocznie się 28 lutego i zakończy 04 kwietnia 2022 o godzinie 24:00

Opłaty

Warunkiem udziału w turnieju jest wykupienie biletu uprawniającego do startu.  

Dla Państwa wygody, we współpracy z naszym partnerem biletyna.pl, operatorem jednej z największych polskich platform ticketowych, udostępniliśmy możliwość regulowania opłaty startowej, w wygodnej formie on-line. 

Rejestracja w dniu zawodów 

Przy wejściu na obiekt, prosimy o okazanie dowodu zakupu opłaty startowej w formie wydruku papierowego, bądź kodu QR na ekranie telefonu. W kasie stacjonarnej, każdy zawodnik otrzyma opaskę indentyfikacyjną, z którą udaje się następnie na stoisko rejestracji zawodników, gdzie obsługa poprosi o okazanie dowodu tożsamości dokonując ostatecznej identyfikacji, potwierdzania obecności uczestnika turnieju i ewentualnej kontroli pod kątem obowiązujących w dniu zawodów przepisów epidemiologicznych. Po odebraniu numeru startowego i wskazaniu miejsca w szatni, procedura rejestracji do zawodów ulega zakończeniu. Komunikaty o próbie parkietu, będą podawane w formie zapowiedzi spikerskich. 

Dla wygodny i komfortu zawodników spoza Polski, w składzie personelu organizacyjnego, posługując się widocznymi oznaczeniami, będą osoby posługujące się językami obcymi, służąc koniecznym wsparciem i pomocą. 

Bilet zawodnika 

W awaryjnych przypadkach, opłatę startową, będzie można uregulować, w kasie turnieju, która będzie otwarta w hali zawodów, w dniu ich rozpoczęcia. 

Tabela opłat startowych Zawodnicy, członkowie PTT Zawodnicy nie będący członkami PTT

Za styl lub start w kombinacji w kategorii SOLO OPEN

50 zł/os. 60 zł/os.

za kombinację w klasie „brąz”

40 zł/os. 50 zł/os.

za kombinację w klasie  H, G

50 zł/os. 60 zł/os.

za kombinację w klasie F, E

50 zł/os. 60 zł/os.

za styl w klasie F, E, D

50 zł/ os. 60 zł/os.

za styl w klasie C, B, A

50 zł/os. 60 zł/os.

za styl w klasie Open &

60 zł/os. 70 zł/os.

Rising Stars Adults/Adults

90 zł z każdy punkt program 115 zł z każdy punkt program

Sędziowie

Zmagania turniejowe będzie oceniać światowej klasy komisja sędziowska.

SPRAWDŹ

Program turnieju

Arena festiwalowa

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
T +48 71 303 65 09
E recepcja@csir-jl.pl 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Star Dance Festival (C) 2022    |    Projekt i realizacja: kreacja24.pl